Om Hestemassage

Vigtigt !

Hestemassage er ikke en erstatning for dyrlægebehandling. Al diagnosticering er dyrlægens ansvar og al anvist behandlingsforløb skal naturligvis følges. Er der akutte skader på bevæge-apparatet, så som fibersprængninger, seneskader og ledbåndsskader eller andet, der medfører halthed, bør hesten altid først tilses af en dyrlæge og vedkommendes anvisninger følges.

Når det er sagt, så er hestemassage et glimrende supplement, når det drejer sig om problemer med hestens muskulatur og bevægeapparat, der ikke er patologisk betinget eller i den akutte fase af et skadesforløb.

Hvorfor hestemassage ?

  • Fordi hestemassage effektivt kan behandle ikke patologiske problemer i muskulatur, der opstår naturligt ved den daglige ridning.  Det kan være som konsekvens af træning, f.eks over-belastning, overtræning eller udøvelse af aktivitet over hestens formniveau. Det kan være muskelproblemer i forbindelse med dårligt tilpasset saddel og bid, ryttersæde eller andre udstyrsmæssige faktorer.
  • Fordi hestemassage er et godt supplement til dyrlægebehandlingen. Er hesten inaktiv, f.eks i forbindelse med behandling for skade, spark, kørsel til og fra stævne eller andet, er massagen effektiv til at reducerer kompensatoriske spændinger. Massagen er også effektiv til at undgå dannelsen af arvæv i forbindelse med sår og spark, hvis behandlingen sættes ind relativt hurtigt efter den akutte fase.
  • Fordi hestemassagen kan give et øjebliksbilled af hestens træningstilstand. Dermed kan massagen være et vigtigt input i forbindelse med videre planlægning af hestens træning.
  • Fordi hestemassage har en stor præventiv effekt. Mange muskel- og bevægelsesproblemer kan opdages og behandles tidligt, før de udvikler sig til mere seriøse problemer af patologisk art.
  • Fordi heste generelt nyder det frirum og velvære den oplever i forbindelse med massagen  Den øgede velvære forplanter sig til reduceret stressniveau og bedre trivsel og dermed i sidste ende  til en bedre rideoplevelse for både hest og rytter.