Bagbenets muskulatur

Vi vil her gennemgå bagbenets muskulatur.

Det bagerste appendiculare system består ligesom forbenet af mange bevægelige knogler og led. Disse bevægelser kan føre benet fremad (protraktion) eller bagud (retraktion), samt udad (abduktion) og indad (adduktion) Muskulaturen vil blive gennemgået i forhold til, hvordan de indvirker på benets led og dermed på hestens bevægelse. Det er en interessant observation, at nogle muskler har modsatrettet funktion afhængig af om benet er vægtbærende eller ej.

 1. Hoftens muskulatur
 2. Hofteleddets muskulatur
 3. Knæleddets muskulatur
 4. Hasens, kode-, kron- og hovledets muskulatur

 1. Hoftens Muskulatur

Hoften (Pelvis) der består af Ilium, ischium og pubis, påhæfter via sacroilliacledde rygsøjlen ved overgangen fra lænden til korsbenet (Sacrum). Dette er et glideled der fastholdes med begrænset bevægelsesfrihed af kraftige ligamenter. Bevægelsen i dette led er begrænset til

 • Fleksion, f.eks når hesten træder ind under sig.
 • Ekstension, f.eks når hesten sparker bagud med begge ben, eller ved sidste fase af et spring.
 • Lateral fleksion af hoften, begrænset bøjning til siden.

Muskler der flekserer hoften

 • M. Psoas major
 • M. Psoas minor
 • M. Rectus Abdominis

Muskler der ekstenderer hoften

 • M. Gluteus Medius

Muskler der bidrager til lateral fleksion

 • M. Quadratus Lumborum

2. Hofteleddets muskulatur

Hofteleddet findes i overgangen mellem hofteskålen (pelvis) og lårbensknoglen (femur). Dette er et kugleled med stor bevægelsesfrihed; ekstension og fleksion, adduktion og abduktion og indad- og udadrotation.

Muskler der ekstenderer hofteledet

 • M. Gluteus Medius
 • M. Biceps Femoris (den forreste (kraniale) del)
 • M. Semitendinosus (når benet er vægtbærende)
 • M. Semimembranosus (når benet er vægtbærende)
 • M. Adduktor Femoris

Muskler der flekserer hofteledet

 • M. Tensor fasciae latae
 • M. Iliacus
 • M. Rectus Femoris (Quadriceps Femoris)
 • M. Gluteus Superficialis
 • M. Pectineus
 • M. Sartorius

Muskler der abducerer hofteledet

 • M. Gluteus medius
 • M. Gluteus Superficialis
 • M. Gluteus Profundus
 • M. Biceps Femoris

Muskler der adducerer hofteleddet

 • M. Adduktor Femoris
 • M. Sartorius
 • M. Gracilis
 • M. Pectineus
 • M. Semimembranosus (Når benet ikke er vægtbærende)
 • M. Quadratus Femoris

Muskler der udadroterer hofteleddet

 • M. Iliacus
 • M. Psoas Major
 • M. Obturatorius Externus
 • M. Obturatorius Internus
 • M. Gemeli

Muskler der indadroterer hofteleddet

 • M. Semimembranosus (Når benet ikke er vægtbærende)
 • M. Semitendinosus (Når benet ikke er vægtbærende)

3. Knæleddets muskulatur

Knæleddet er primært et hængselsled og de indvolverede muskler fungerer  derfor enten i forbindelse med ekstension (strækning) af knæleddet eller ved fleksion (bøjning) af knæleddet.

Muskler der ekstenderer knæleddet

 • M. Quadriceps Femoris
 • M. Biceps Femoris (den forreste (kraniale) del)
 • M. Semitendinosus (Når benet er vægtbærende)
 • M. Tensor fasciae latae

Muskler der flekserer knæleddet

 • M. Biceps Femoris  (den bagerste (kaudale) del)
 • M. Semitendinosus (Når benet ikke er vægtbærende)
 • M. Gastrocnemius
 • M. Popliteus

4. Hasens, kode-, kron- og hovledets muskulatur

Ligesom knæleddet er haseleddet et hængselsled med mulighed for ekstension og fleksion. Funktiponer for nogle af musklerne er begrænset til haseleddet, med de fleste påvirker både hase og kode, kron og hoveleddene via lange sener.

Muskler der eksterderer haseleddet

 • M. Gastrocnemius
 • M. Semitendinosus (når benet er vægtbærende)
 • M. Biceps Femoris (kaudale del)
 • M. Soleus
 • M. Fleksor Digitorum Superficialis
 • M. Flexor Digitorum Lateralis, bøjer de tre nederste led
 • M. Flexor Digitorum Medialis, bøjer de tre nederste led
 • M. Tibialis Caudalis, bøjer de tre nederste led

Muskler der flekserer haseleddet

 • M. Tibialis Cranialis
 • M. Peroneus Tertius
 • M. Extensor Digitorum Longus, ektenderer også de nederste tre led
 • M. Extensor Digitorum Lateralis, ekstenderer også de tre nederste led