Hestens muskulatur

Vi vil her se på hestens muskulatur herunder:

 • Muskeltyper
 • Muskelmasse og bevægeapparatet
 • Muskelfunktion
 • Musklernes sener, påhæftning, udspring og fæstne

Muskeltyper

 • Tværstribet muskulatur eller skeletmuskulaturen. Denne muskulatur finder man i hestens bevægeapparat.
 • Glat muskulatur. Denne muskulatur findes i de indre organer og væv, og styrer bl.a tarmbevægelse og blære kontrol.
 • Hjertemuskulatur. Styre hjerterytmen og dermed pumpeprocessen af blodet ind og ud af hjertet og rundt i kroppen.

Den glatte muskulatur og hjertemuskulaturen er underlagt det autonome nervesystem og fungerer derfor automatisk og uden viljens kontrol. Skeletmuskulaturen er underlagt det somatiske nervesystem og under viljens kontrol.

Muskelmasse og bevægeapparatet

Hestens muskulatur udgør mellem 50 og 60% af kropsvægten på en trænet hest og omkring 45% hos utrænede heste, afhængig af arten. Til sammenligning udgør vægten af skelettet omkring 10-12%. Hos andre dyrearter udgør muskelvægten ca. 30 til 40% af kropsvægten.

Denne muskelmasse er fordelt på mere end 700 muskler, der oftest er parrede. Det vil sig de findes på begge sider af hesten. Her kan de arbejde sammen (bilateralt) eller hver for sig unilateralt), og har således deres unikke funktion i bevægeapparatet.

Muskelfunktion

Muskulaturen har flere grundlæggende funktioner:

 • Bevægelse. Muskler kan trække sig sammen (kontrahere) når de får en impuls fra nervesystemet. Afhængig af musklernes påhæftning vil dette forårsage forskellige bevægelser af bevægeapparatet. Ved bevægelse stabiliserer musklerne også omkring de enkelte led, og kontrolerer leddenes bevægelsesudslag.
 • Temperaturregulering. Når muskler aktiveres, afgiver de energi i form af varme, hvilket øger kropstemperaturen.
 • Beskyttelse. Muskler bidrager til beskyttelse af indre organer, blodkar og nerver.
 • Blodcirkulation. Musklernes arbejde påvirker blodets bevægelse i venerne. De har som konsekvens af dette en vigtig funktion i kredsløbet i forbindelse med at føre det afiltede blod tilbage til hjertet.

Musklernes sener, påhæftning, udspring og fæstne

 • Musklernes sener. Muskler påhæfter skelettet via sener. Til forskel fra ligamentet – der påhæfter knogle til knogle, så påhæftet senerne muskel til knogle. Musklens sener påhæfter skelettet eller bærende strukturer to eller flere steder, disse områder betegnes som henholdsvis musklens udspring og fæstne.

Nogle muskler deler sig i flere muskelhoveder – der har forskellige fæstner, og nogle musklers muskelhoveder udspringer flere steder og samles i et fæstne. Det betyder at en enkel muskel kan have flere forskellige bevægelsesmæssige funktioner i bevægeapparatet.

 • Musklens udspring udgør musklens ‘stabile’ påhæftning med hensyn til dens funktion. Det vil sige, at dette område ikke bevæger sig, når musklen trækker sig sammen.
 • Musklens fæstne udgør musklens påhæftning på den bevægelige med hensyn til musklens funktion. Det vil sige, et det er dette områdes bevægelse, der er målet for musklens sammentrækning.