Hestens bagben

Vi vil her se nærmere på hestens bagben. Det er den anden del af det, man betegner som hestens appendiculare system, eller hestens ekstremiteter. Den første del er hestens forben.

Vi vil gennemgå:

 • Bagbenets knogler
 • Bagbenets Ledtyper

Bagbenets knogler

Hestens bagben består af flg. knogler.

 • Bækkenet (0s coxae) med hoftebenet, dvs. tarmbenet (ilium), Sædebenet (ischium) og skambenet (pubis) der er sammengroet hos en voksen hest.
 • Lårbensknoglen, (Femur)
 • Knæskallen (patella)
 • Underbensknoglen eller skinnebensknoglen (Tibia). Mennesket har også en lægknogle (Fibula) men den er sammengroet med skinnebensknoglen hos hesten
 • Hase (Tarsalknoglerne) med hælebenet (calcaneus)
 • Mellemfodsben og griffelben (2., 3. og 4 metatarsalknogle )
 • Kodeben, kronben og hovben,  (proksimal-, mellem og distale phalanx) kodesenebenene (proximale sesamoids) hovsenebenet, navicularknoglen (distal sesamoids)

 

Bagbenets Led og Ledtyper

I bagbenet ingår flg. led og ledtyper:

 • Sacroiliac leddet, leddet mellem sacrum (korsbenet) og ilium (tarmbenet). Det er her bækkenet påhæfter det aksiale skelet. Det er et glideled der fastholdes af meget kraftige ligamenter: det brede sacrotuberale ligement, det øvre (dorsale) sacroiliac ligament og det indre (ventrale) sacroiliac ligament.
 • Symfysen, de to hofteben er i bunden af bækkenet forbundet med et uægte led. Her er en kraftig brusk skive (symfyse) forbindelsesleddet mellem de to hofteben.
 • Hofteleddet, coxafemuralleddet, er leddet mellem bækkenet og lårbensknoglen, dette er et ægte kugleled med relativ stor bevægelighed.
 • Knæleddet, leddet mellem lårbensknoglen (femur) og underbensknoglen (tibia). Dette er primært et ægte hængselsled med bevægelse fremad og bagudrettet. Knæskallen indgår i et sindrigt system (Staying Apperatus), der kan låse leddet, så det ikke kollapser, når hesten hviler.
 • Haseleddet, leddet mellem underbensknoglen (tibia) og mellemfodsknoglen (2.metatarsal). Leddet består ar en række korte knogler, men former et hængselsled mellem enden af fibula og talus, med bevægelse fremad og bagudrettet.
 • Kodeleddet, leddet mellem mellemfodsknoglen og koden. Kronleddet, leddet mellem koden og kronbenet og hovleddet, leddet mellem kronbenet og hoven. Disse er alle hængselsled med afgrænsning til fremad og bagudrettet bevægelse.