Forbenets muskulatur

Vi vil her gennemgå forbenets muskulatur.

Det forreste appendiculare system består af mange bevægelige knogler og led. Disse bevægelser kan føre benet fremad (protraktion) eller bagud (retraktion), opad eller nedad, samt udad (abduktion) og indad (adduktion) Muskulaturen vil blive gennemgået i forhold til, hvordan de indvirker på forbenets bevægelse.

 1. Skulderbladets muskulatur
 2. Skulderleddet muskulatur
 3. Albueleddets muskulatur
 4. Forknæet, og kode-, kron- og hovledets muskulatur

1. Skulderbladets muskulatur

Skulderbladet, (Scapula) er ikke påhæftet det aksiale skelet via en knoglestruktur som menneskets kraveben (Clavicula), men via et slags ‘muskelbælte’ . Dette består af en række muskler, der ikke bare fastholder skulderbladet til det aksiale skelet men som også giver skulderbladet stor bevægelsesfrihed. Skulderbladet kan således bevæge sig pendulagtigt frem/tilbage, op/ned og udad/indad (abduktion/adduktion)

Muskler der binder skulderbladet og overarmsknoglen til det aksiale skelet og derved modarbejder tyngdekraftens påvirkning af brystkassen.

 • M. Serratus Ventralis Cervicis
 • M. Serratus Ventralis Thorasis
 • M. Pectoralis Transversus
 • M. Pectoralis Decendens
 • M. Pectoralis profundus
 • M. Subclacvius

Muskler der ‘pendulerer’ skulderbladet og fører benet fremad (protraktion) og bagud (retraktion)

 • M. Omotransversarius, (fremad)
 • M. Brachiocephalicus, (fremad)
 • M. Trapezius, forreste del, (fremad)
 • M. Pectoralis Decendens, (fremad)
 • M. Latissimus dorsi (bagud)
 • M. Serratus Ventralis Cervicis (bagud)
 • M. Trapezius, bagerste del, (bagud)
 • M. Pectoralis Profundus, (ascendens) (bagud)
 • M. Subclavius (bagud)

Muskler der sænker og løfter skulderbladet og derved henholdsvis hæver eller sænker brystkassen.

 • M. Subclavius (Skulderblad nedad og hævning af brystkassen)
 • M. Pectoralis Ascendens. (Skulderblad nedad og hævning af brystkassen)
 • M. Serratus Ventralis Thorasis. (Skulderblad nedad og hævning af brystkassen)
 • M. Trapezius (skulderblad opad og sænkning af brystkassen)
 • M. Rhomboideus (skulderblad opad og sænkning af brystkassen)

Muskler der bidrager til bevægelse væk fra kroppen (abduktion) eller bevægelse ind mod kroppen (adduktion) 

 • M. Trapezius. (abduktion)
 • M. Deltoideus (abduktion)
 • M. Infraspinatus (abduktion)
 • M. Teres Minor (abduktion)
 • M. Rhomboideus (adduktion)
 • M. Pectoralis Descendens (adduktion)
 • M. Pectoralis Transversus (adduktion)
 • M. Pectoralis Profundus. (adduktion)
 • M. Subclavius (adduktion)
 • M. Subscapularis (adduktion)
 • M. Coracobrachialis (adduktion)

2. Skulderleddets muskulatur

Skulderleddet er leddet mellem skulderbladet og overarmsknoglen.

Ligesom hos mennesket er skulderleddet ikke stabiliseret med ligamenter men derimod med muskel- og senestrukturer. Skulderleddets bevægelsesfrihed hos hesten er begrænset til ekstension og fleksion samt indad- og udadrotation.

Muskler der stabiliserer skulderleddet

 • M. Supraspinous
 • M. Infraspinati
 • M. Subscapularis
 • M. Subclavius
 • M. Biceps Brachii

Muskler der strækker (ekstenderer) skulderleddet

 • M. Supraspinous
 • M. Biceps Brachii

Muskler der bøjer (flekserer) skulderleddet

 • Triceps Brachii, caput longum
 • M. Infraspinous
 • M. Deltoideus
 • M. Teres Minor
 • M. Coracobrachialis

Muskler der udadroterer benet

 • M. Teres Minor
 • M. Bachialis 

Muskler der indadroterer benet

 • M. Coracobrachialis
 • M. Teres Major

3. Albueleddets Muskulatur

Albueleddet, forknæet og kode- kron- og hovled er alle hængselsled med begrænset bevægelsesfrihed. Disse led er begrænset til fremad- eller bagudrettet bevægelse ved henholdsvis at åbne leddet (ekstension) eller lukke leddet (fleksion)

Muskler der strækker albueleddet

 • M. Triceps Brachii
 • M. Tensor Fasciae Antebrachii
 • M. Anconeus

Muskler der bøjer albueleddet

 • M. Biceps Brachii
 • M. Bachialis
 • M. Extensor Carpi radialis

4. Forknæets, og kode-, kron- og hovledets muskulatur

Der er ingen muskulatur i forbenet fra forknæet og ned. Alle bevægelser er her forårsaget af lange sener fra muskulatur på hestens underarm (Radius) og nederste del af overarmen (Humerus).

Muskler der strækker knæleddet og de nederste fodled.

 • M. Extensor Carpi radialis
 • M. Extensor Digitorum Communis
 • M. Extensor Digitorum Lateralis
 • M. Extensor Carpi Obliquus

Muskler der bøjer knæleddet og de nederste fodled

 • M. Fleksor Carpi Radialis
 • M. Flexor Digitorum Superficialis
 • M. Flexor Digitorum Profundus
 • M. Flexor Carpt Ulnaris
 • M. Ulnaris Lateralis